Å finne frem i det nettbaserte Norge

I dag er det meste av det offentlige Norge basert på et online system. Man kan nesten si at man har fått et online Norge, et Norge som eksisterer hovedsakelig på nett. Selvangivelsen leveres på nett, de aller fleste har nettbank og skal man levere inn skjemaer til offentlige etater så må man gjøre dette på nett.

Dette systemet er praktisk og kostnadseffektivt ettersom innsending av skjema og dokumentasjon på nett gjør at man kan omfordele ressursene. Samtidig er det en utfordring for mange av brukerne. Skjemaene kan være kompliserte å fylle ut og man kan ha behov for hjelpe for å sikre at dette blir gjort rett. Svært mange av skjemaene er juridisk bindende, så når man først har levert dem så er man bundet av hva som er oppgitt. Derfor er korrekt utfylling helt essensielt.

For mange voksne og ungdom så er dette ikke noe vanskelig. De er vant til å bruke datamaskin og datateknologi på jobb og i fritiden. For eldre eller personer som er svekket av en eller annen grunn, stiller saken seg annerledes. Heldigvis så har man, de fleste steder, også lagt inn gode programmer som automatisk sjekker så det ikke er noen helt klare feil i utfyllingen og man kan snakke med en saksbehandler via en chat.